Гдз зошит для практичних робт з

By Little Pheasant, 1 Year ago (2018-11-23 05:18:45), written in Plain Text, viewed 315 times.
URL https://paste.godclan.hu/view/OT6Lnl7W Embed
Download Paste or View RawExpand paste to full width of browser
 1. Гдз зошит для практичних робт з географ 8 клас топузов 2016
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ※ Download №1: https://bit.ly/2QipURG
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ※ Download №2: http://hindbakhheca.darkandlight.ru/?dl&keyword=%d0%b3%d0%b4%d0%b7+%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85+%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%82+%d0%b7+%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84+8+%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81+%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2+2016&source=stikked.com_2
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Данная презентация может быть использована преподавателями пед ВУЗов на занятиях в качестве примера по созданию портфолио учителя. Учебник для 8 кл. Сдайте на гдз верещагина 8 класс английский фиброза.
 80.  
 81. Ответы к рабочей тетради Природоведение 4 класс по Грущинской издательство Ранок можно просматривать на телефонах Android, iphone и планшетах ipad. Первый северная америка, где производится практически вся машиностроительная продукция. Основные обновления Импорт из новых источников — добавление в проекты медиафайлов с Google Photos, Facebook и других платформ Расширенные опции публикации — веб-ссылки на ролики в HD-качестве и поддержка YouTube Эффектные концовки видеороликов — например, возможность добавить заставку с вашим логотипом Другие нововведения Обновленный дизайн Нативная поддержка iPad Новые фильтры: Размытие, Полутона, Hi-Def, Свечение и Края.
 82.  
 83.  - Современные технологии на страже знаний Современные технологии помогут ребятам лучше понимать такую дисциплину - географию.
 84.  
 85. Ви тут: Електронний каталог Результати пошуку: На запит «географія» знайдено записів: 177. Рубрики: Географія - Географія рекреаційна Ключові слова ненормовані : географії -- територіальні рекреаційні системи -- рекреаційна діяльність -- рекреаціна географія України -- галузева рекреаційна географія -- регіональна рекреаційна географія Анотація: Пропоноване видання - перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекраційно-туристичного господарства України і світу. Розглядаються предмет, об'єкт рекраційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекраційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу. На прикінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. Франка, Наукове т-во ім. Представлено короткі біографії вчених, головні наукові розвідки із загальної теорія, методологія та регіональної суспільної географії, особливо географії України і її окремих частин. Рубрики: Довідкові видання - Словник з економічної географії Ключові слова ненормовані : географія світових природних ресурсів -- охорона навколишнього середовища -- географія населення світу -- географія міжнародного поділу праці -- географія Анотація: Словник-довідник вміщує понад 1000 понять і термінів з економічної і соціальної географії світу. Вони розкривають науковий статус економічної і соціальної географії світу, її визначення, об'єкт, предмет і завдання. Значна увага звернута на етапи і особливості формування політичної карти світу, зміни, що відбулися на ній у ХХ столітті, форми правління і адміністративно-територіального устрою країн, приведена типізація країн світу за найважливішими критеріями економіко-географічне положення, величина території, стадії розвитку, характер економіки, рівень розвитку науки та техніки. Автори розкрили суть найважливіших регіональних об'єднань світу, показали місце в них України. Рубрики: Географія фізична Україна Ключові слова ненормовані : розміщення населення -- національні відносини -- раритет -- географія сільського господарства -- географія лісу -- промисловість -- географія транспорту -- географія торгівлі Анотація: Факсимільне перевидання унікальної наукової праці з географічного українознавства Львів, 1938 , забороненої в СРСР і відсутньої на пострадянських просторах. Багата інформативним, добре систематизованим змістом, книга подає всебічну географічну й історико-геополітичну характеристику етнічних земель України і суміжних територій, заселених українцями. Твір цінний відображенням українознавчих об'єктів у науковому баченні першої третини ХХ ст. Це межі і природа українських теренів, історичні й новітні геополітичні реалії України в Європі та світі, етнокультура українського народу, тодішній стан населення і господарства. Непрохідну актуальність має вітчизняний історичний досвід природокористування і господарювання. Книгу створив колектив авторів: половину текстів написав науковий редактор, інші розділи написали фахівці окремих галузей географії чи споріднених наук. Ретельне наукове редагування загального змісту й окремих його частин надало творові стрункості викладу й грамотної цілісності. Численні фотознімки, карти, в т. Книга Володимира Кубійовича - видатна пам'ятка вітчизняної науки, історії та культури, взірець державницького патріотизму українських науковців. Коваленко ; за ред. Рубрики: Географія Ключові слова ненормовані : літосфера -- рельєф -- атмосфера -- клімат -- гідросфера -- біосфера -- географія материків -- океани -- географія України -- географія економічна -- соціальна географія Анотація: У посібнику докладно подано теоретичні матеріали основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів. Рубрики: Географія економічна - Шкільний курс Ключові слова ненормовані : України -- харчова промисловість -- легка промисловість -- Україна і світове господарство -- територіальний поділ України -- географія 9 клас Анотація: Підручник покликаний допомогти глибше і краще опанувати курс географії 9 класу. На початку кожного розділу підручника зазначено, про що можна дізнатися і чого навчитися у процесі опрацювання навчального матеріалу теми. Крім основного матеріалу у підручнику подано запитання для закріплення знань, практичні завдання різних рівнів складності та додаткові завдання. Рубрики: Географія фізична - Шкільний курс Ключові слова ненормовані : біосфера -- гідросфера -- географічна оболонка -- населення Землі -- народи і держави -- населення і природокористування -- географія 6 клас Анотація: Що вивчає географія і яке її значення? Як відкривали нові землі і створювали перші географічні карти? Як не загубити безліч об'єктів на земній кулі? Яка будова земних надр і що приховують глибини Світового океану? Чому змінюється погода і чим вона відрізняється від клімату? Як природні умови впливають на господарство, традиції і побут людей? Чи вичерпні природні багатства? Відповіді на ці та безліч інших запитань переконливо, доступно і надзвичайно цікаво вам дасть цей підручник з географії. Він поведе вас у незвідані світи, відкриє вам нові горизонти і не залишить вас байдужими до географії. Рубрики: Географія - Шкільний курс 8 кл. Ключові слова ненормовані : Північної півкулі -- географія населення світу -- природні ресурси -- географія промисловості -- географія сільського господарства -- глобальні проблеми людства Анотація: Перший розділ підручника присвячено географічним особливостям материків Північної півкулі - Північної Америки і Євразії. Другий розділ допоможе ознайомитись з особливостями розміщення і складу населення, з основами світового господарства, закономірностями розвитку його провідних галузей і головними рисами економіки в різних районах землі. В третьому розділі йдеться про глобальні проблеми планети, що виникли в результаті розвитку земної цивілізації. Рубрики: Географія - Шкільний курс 10 кл. Ключові слова ненормовані : географія населення -- природно-ресурсний потенціал планети -- ландшафтна сфера -- світове господарство -- глобалізація світового господарства -- галузева структура Анотація: Пропонований підручник з географії - це перший вітчизняний підручник, адресований учням старшої профільної школи. На сторінках цієї навчальної книжки дано загальну й регіональну соціально-економічну характеристику світу. Учні дізнаються також про сферу досліджень соціально-економічної географії як багатогалузевої інтегрованої науки, про географічні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної системи. Розглядаються питання удосконалення уроку, профорієнтаційної роботи, економічної освіти, екологічного виховання, формування наукового світогляду та ін. Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму. Рубрики: Політика зовнішня - Геополітика Ключові слова ненормовані : географія -- історіографія шкіл геополітики -- історіографія течій геополітики -- геополітична структура світу -- геополітична роль Росії -- європейська інтеграція Анотація: Розглядаються структура, проблематика, поняттєво-концептуальний апарат двох генетично пов'язаних дисциплін - політичної географії та геополітики. На цьому тлі висвітлюється динаміка змін на сучасній політичній карті світу, з'ясовується політико-географічне положення України. Рубрики: Економіка туризму Ключові слова ненормовані : географія міжнародного туризму -- лікувально-оздоровчий туризм -- туристична індустрія світу -- туристична індустрія україни -- глобалізація індустрії туризму Анотація: Навчальний посібник присвячено основним питанням географії рекреації і туризму. Він включає огляд основних теоретичних положень курсу, характеристику рекреаційних ресурсів, особливості сучасного розвитку туристичної індустрії світу і України, контрольні запитання, практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання. Рубрики: Географія економічна Ключові слова ненормовані : ГЕОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА -- ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ -- ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ -- ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ -- ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Анотація: Навчальний посібник відображає усі зміни, які наприкінці ХХ ст. Всесторонньо розкривається структура світового природно-ресурсного потенціалу, вивчається демографічна ситуація, соціальний та етнічний склад, культура, освіта, релігії народів світу. Значна увага приділяється глобальним проблемам людства, харакетризуються країни світу за великими географічними регіонами. Зміст: Політична карта світу. Рубрики: Країнознавство - Туристичне країнознавство Ключові слова ненормовані : географії -- територіальна рекреаційна система -- природно-ресурсна база рекреаційної діяльності України -- рекреаційно-туристичні ресурси -- історико-культурні Анотація: У посібнику викладено основні завдання, методи наукового пізнання, теоретичні засади рекреаційної географії, наукові теорії, закономірності, принципи та чинники, які мають суттєвий вплив на просторве розміщення і організаційно-територіальні зв'язки об'єктів рекреаційного господарського комплексу. Розглянуті теоретичні основи оцінки природно-рекреаційної бази. Велике значення надано вивченню замків, фортець, монастирів, печер як найперспективніших туристично-рекреаційних об'єктів подальшого розвитку рекреаційної діяльності. Охарактеризовано природно-рекреаційні та історико-архітектурні об'єкти; акцентована увага на вивченні компонентної структури рекреаційного комплексу, геопросторової організації рекреаційного процесу та на територіальних рекреаційних системах, їх особливостях, причинах виникнення їх розвитку, функцій в процесі рекреаційного районування. Рутинський ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. Рубрики: Географія Україна Ключові слова ненормовані : географія -- країнознавство Анотація: У навчальному посібнику поруч з традиційними для географії проблемами розглядаються питання геополітики самостійної України, етнічного складу й антропології її жителів, характерізуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історико-географічних, етнічних і етнографічних земель, освіта, зайнятість, міграція населення, становлення і умови життя західної і східної української діаспори, адміністративно-територіальний устрій та економічне районування, зовнішні економічні зв'язки тощо. Моновидання складається із двох книг умовно. Рубрики: Географія - Шкільний курс Черкащина Ключові слова ненормовані : розміщення населення -- національний склад -- трудові ресурси -- господарство -- адміністративні райони черкащини -- краєзнавство -- географія 8-9 клас Анотація: Підручник містить матеріали про фізичну та соціально-економічну географію Черкаської області. Подаються загальні відомості про область, її природа, населення та господарство. Окрема тема присвячена розгляду кожного із 20 адміністративних районів. Рубрики: Етнологія України Ключові слова ненормовані : українських земель -- географія української етнічної нації -- геополітика -- географія західної української діаспори -- географія східної української діаспори Анотація: У посібнику розкрито предмет та завдання етнографії, її місце в системі наук. Обгрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етнографічних досліджень. Охарактеризовано джерела етнографії України. Відображено історико-географічні передумови формування етнографічної ситуації в Україні. Детально проаналізовано основні параметри етнографічної структури сучасної України, тенденції та напрями розвитку етнографічних процесів. Висвітлено особливості географії зарубіжних українців. Розкрито регіональні етнографічні відмінності в Україні та прикладні проблеми регіональної етнополітики. Рубрики: Історія географії - Персоналії Ключові слова ненормовані : історія географії -- географи -- мандрівники -- мореплавці -- землепрохідці Анотація: Видання заплановано в 3 випусках. Перший випуск висвітлює життя і діяльність 52 вітчизняних географів, мандрівників, мореплавців, імена яких найчастіше зустрічаються в нових програмах з географії середньої школи. Всі статті про окремих великих людей географічної науки розміщені в хронологічному порядку. Другий випуск охопить 55 вітчизняних географів, мандрівників, мореплавців, а також географів-педагогів, які багато зробили для розвитку географічної науки. До третього випуску ввійдуть видатні географи, мандрівники, мореплавці і землепрохідці та радянські географи, які багато зробили для розвитку вітчизняної науки, але мало відомі громадськості і вчителям географії. Видання розраховано на вчителів географії. Рубрики: Географія фізична - Геоморфологія Ключові слова ненормовані : корисні копалини -- клімат України -- моря України -- грунти України -- рослинний світ України -- тваринний світ України -- ландшафти Анотація: У підручнику розкривається об'єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади регіонального природокористування. Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні ріки Полтави на межі XX-XXI cт. Фермерство в Чернівецькій обл. Географія полонинського господарства Гуцульщини на початку XXI ст. Етнічний склад населення Івано-Франківська у другій половині XX ст. Еколого-географічні аспекти генерального плану розвитку міста Львова до 2025 р. Модернізація транспортної інфраструктури Львівської обл. Акроекологічна оцінка еродованих грунтів Львівської обл. Рубрики: Географія економічна - Географія праці Ключові слова ненормовані : трудові ресурси -- концепт ринку праці -- регіональний ринок праці -- світовий ринок праці -- ринок праці України -- міграція Анотація: Викладено сутність термінологічного апарату географії праці, відтворення трудових ресурсів, регулювання зайнятості населення. Розглянуто концепти ринку праці та регіонального ринку праці. Розкрито сучасні риси Світового ринку праці, охарактеризовано національний та регіональні ринки праці України. Наведено методику суспільно-географічного дослідження і прогнозування регіональних ринків праці. Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія Ключові слова ненормовані : ботаніка -- географія рослин -- фітогеографія -- флористичне районування Анотація: Вміщено розділи з анатомії і морфології рослин, систематики нижчих і вищих рослин. Розглядаються питання про ареал, флору і флористичне районування, рослинні угруповання, основні типи рослинності земної кулі, екологію, біоценологію та охорону рослин і ландшафтів. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси України, а також охарактеризовані природні комплекси країни. Рубрики: Географія економічна - Географія зарубіжних країн Ключові слова ненормовані : географія -- українське країнознавство -- загальна характеристика Європи -- загальна характеристика азії -- загальна характеристика Північної Америки -- загальна характеристика Анотація: Навчальний посібник вибудовано на засадах системного аналізу за типовою географічною схемою економічного, соціального, демографічного, політичного життя країн світу, їх економіко-географічного положення, природних рекреаційних умов і ресурсів, основних макроекономічних параметрів і зовнішньоекономічних зв'язків. Теоретичне осмислення країнознавства як науки поєднане з обширним фактичним матеріалом. Ключові слова ненормовані : Скіфи -- Скіфські Герри -- племена Східної Скіфії -- пам'ятки археології скіфського часу Анотація: Остання монографія відомого українського археолога Бориса Миколайовича Мозолевського 1936 - 1993 , присвячена одній з найактуальніших проблем скіфознавства - етнічній географії Скіфії. Незважаючи на те, що праця залишилась незавершеною, вона містить багато важливих та цікавих міркувань щодо розташування скіфських племен за Геродотом на географічній карті України та стосовно скіфської історії взагалі. Регіональна економічна і соціальна географія. Рубрики: Географія економічна - Географія зарубіжних країн Європа Ключові слова ненормовані : економіко-географічне положення -- природні умови -- природні ресурси -- населення зарубіжних країн -- Південно-Західна Азія -- Південна Азія Анотація: Входження суверенної України в світове співтовариство супроводжується наголодженням і зміцненням надзвичайно широких і різнобічних її зв'язків зі світовою спільнотою. Звідси потреба вивчення зарубіжних країн, насамперед їх економічного розвитку. В підручнику висвітлено економічну й соціальну географію зарубіжжя без країн Балтії та СНД. Рубрики: Грунтознавство - Морфологія грунту Ключові слова ненормовані : географія грунтів -- закономірності географії грунтів -- грунти арктичних областей -- грунти тундрових областей -- грунти бореальних областей -- грунти Анотація: Викладені наукові основи грунтознавства, питання генезису, еволюції грунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів, охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорона. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській україні. Розглядаючи шляхи і спроби деколонізації української літератури, авторка аналізує зображення місця як неповторного історичного простору, появу жіночих голосів та багатомовність сучасних авторів. Географія материків і океанів. Рубрики: Географія фізична Ключові слова ненормовані : підручник географії для 7 класу 36 65. Рубрики: Географія економічна Україна Ключові слова ненормовані : населення України -- формування території України -- господарство України -- АПК України -- економічні райони 37 26. Рубрики: Географія фізична - Шкільний курс Ключові слова ненормовані : ландшафт України -- фізико-географічне районування -- використання природних умов -- охорона природних ресурсів -- географія фізична 8 клас 38 74. Рубрики: Методика навчання економічної географії Ключові слова ненормовані : економічні ресурси -- урок економічної географії 39 65. Рубрики: Географія економічна - Шкільний курс 10 кл. Ключові слова ненормовані : політична карта світу -- населення світу -- світові природні ресурси -- світове господарство -- країни Європи -- країни Азії -- країни 40 26. Рубрики: Географія фізична Ключові слова ненормовані : географія для 6 класу -- географія землі -- літосфера -- атмосфера -- погода -- клімат -- охорона атмосфери -- гідросфера -- світовий океан 41 26. Рубрики: География 42 581. Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія Ключові слова ненормовані : флора -- визначник рослин -- географія рослин 43 26. Рубрики: Географія - Шкільний курс Ключові слова ненормовані : географії -- географічна карта -- градусна сітка Землі -- літосфера -- атмосфера -- гідросфера -- біосфера -- географічна оболонка -- населення Землі -- народи 44 26. Рубрики: Географія - Шкільний курс Ключові слова ненормовані : географія 8-9 клас 45 26. Рубрики: Географія економічна - Регіоналістика Ключові слова ненормовані : географія регіонів світу -- регіональна структура -- регіони Європи -- географічний світ -- політико-географічне положення України -- регіони російського 46 28. Барановський; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Рубрики: Екологія - Екологія географічна Ключові слова ненормовані : екогеографія -- біологія -- екокартографія -- картографія екологічна -- геоекологія 47 Позняк, С. Рубрики: Географія фізична - Шкільний курс 7 кл. Рубрики: Географія фізична Ключові слова ненормовані : фізико-географічне положення -- географічна інформація -- природа України -- природно-територіальні комплекси 50 65. Економічна і соціальна географія. Рубрики: Географія економічна - Шкільний курс 51 26. Рубрики: Географія фізична Ключові слова ненормовані : природні умови Європи -- кліматичні умови Європи -- внутрішні води -- ландшафти -- охорона природи в Європі -- грунтовно-рослинний Анотація: Подано загальний і регіональний огляд природи Європи. Усі природні компоненти: геолого-геоморфологічна будова, кліматичні особливості, внутрішні води, грунтово-рослинний покрив і тваринний світ - розглядаються у взаємозв'язку між собою та господарською діяльністю людини. Значну увагу зосереджено на регіональних характеристиках економічних проблем. Фізична географія та природа. Рубрики: Країнознавство - Україна 53 65. Рубрики: Географія економічна - Географія зарубіжних країн Ключові слова ненормовані : типізація країн, що розвиваються -- динаміка економічного потенціалу -- економічний розвиток -- інтегральна оцінка людського розвитку -- демографічні проблеми Анотація: У навчальному посібнику розкрито зміни геопросторової організації країн, що розвивається упродовж ХХ століття. Велику увагу приділено актуальним глобальним проблемам і тенденціям розвитку в країнах, що розвивається на початку ХХІ століття. У навчальному посібнику використано низку методичних підходів системний, типологічний, проблемний , які полегшують вивчення такої великої кількості країн. У словнику міститься тлумачення 300 термінів, а в статистичних додатках наведено головні економічні і соціальні макропоказники. Рубрики: Географія фізична - Шкільний курс Україна Ключові слова ненормовані : фізико-географічне районування -- геоекологічна ситуація -- використання природних умов -- охорона природних умов -- географія фізична 8 клас 55 74. Географія материків і океанів. Рубрики: Географія фізична Анотація: Підручник складено за новою програмою для 12-річної школи і повністю відповідає її змісту. У ньому доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси материків і океанів та проблеми їх використання, а також йдеться про населення і господарську діяльність людей у різних куточках Землі. Географія материків і океанів. Рубрики: Географія фізична - Шкільний курс Океанія Ключові слова ненормовані : океан -- Північний Льодовитий океан -- Африка -- Австрія -- південна америка -- Антарктида -- Північна Америка -- Євразія -- географія 7 клас 59 65. Рубрики: Географія - Шкільний курс 9 кл. Україна Ключові слова ненормовані : географія економічна -- адмістративно-територіальний устрій -- населення України -- господарство -- територіальний поділ України 60 28. Рубрики: Ботаніка Ключові слова ненормовані : гриби -- лишайники -- хітридіомікоти -- водорості -- насінні рослини -- спорові рослини -- екологія рослин -- географія рослин -- фітоценологія -- рослинність України Анотація: У підручнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітини, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології. Рубрики: Мова українська - Топоніміка Україна Ключові слова ненормовані : географія історична -- топоніміка -- назви міст України -- назви поселення -- історія заснування поселень -- першопоселенці Анотація: У новій книзі відомого автора читач знайде цікаву інформацію з географії, топоніміки, дізнається про історію заснування та причини появи поселення, про першопоселенців. З книжки можна довідатися також про видатних людей, які уславили населений пункт, про історичні події, що в ньому відбувалися або з ним пов'язані. Рубрики: Туризм - Географія туризму Ключові слова ненормовані : рекреаційні зони -- рекреаційно-туристські ресурси -- ресурсно-рекреаційний рейтинг регіонів України -- паспортизація регіонів -- регіональна рекреація Анотація: У посібнику поглиблено та систематизовано теоретичні основи та методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму; висвітлено вплив екологічних чинників на розвиток регіональної рекреації. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно-територіальних одиниць України, обгрунтовано її рейтингове рекреаційне районування та стратегію розвитку національної рекреаційно-туристської галузі. II - IV рівнів акредитації та навч. Рубрики: Ботаніка Ключові слова ненормовані : тканини -- вегетативні органи рослин -- розмноження рослин -- систематика -- система органічного світу -- географія рослин -- фітоценологія -- рослинність України Анотація: У підручнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітини, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології. Рубрики: Ботаніка Ключові слова ненормовані : зигомікоти -- група анаморфні гриби -- лишайник -- вищі спорові рослини -- екологія рослин -- географія рослин -- фітоценологія -- рослинність України Анотація: У підручнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітини, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології. Рубрики: Туризм - Географія туризму Україна Ключові слова ненормовані : природні РТР -- природно-антропогенні РТР -- суспільно-історичні РТР -- трансерурсні об'єкти -- ресурсно-рекреаційний рейтинг території Анотація: Систематизовано методологічні основи та вдосконалено методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру, поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно-територіальних суб'єктів України. Київський монастир Миколи Йорданського на планах XIX ст. Класифікація вітчизняних та зарубіжних наукових джерел про роль Наддніпрянської України у зовнішніх торгово-економічних та культурних зв'язках Російської імперії у XIX - на початку XX ст. Культурно-освітня діяльність грецьких громад в Україні: грецькі друкарні в Одесі в XIX - на початку XX ст. Болдаївка Будаївка Київського повіту: історичний начерк кінець XVIII - середина XIX ст. Назви вулиць Сукачева у ХХ ст. Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань практики Российской империи в Крыму и на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX вв. Початок карбування монет у Кримському Улусі в середині XIII ст. Київські монети Володимира Ольгердовича: приоритет політики чи економіка? Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. Історіографія проблем переселення вихідців з українських губерній на територію Тверської області 1832-1905 рр. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем регіоналістики, пам'яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників символіки, територіальної атрибутики, емблематики, суспільствознавців, етнологів, географів, архівних, бібліотечних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців. Дучинської як перший приватний жіночий середній навчальний заклад у м. Діяльність Харківської жіночої недільної школи Х. Навчально-виховна робота в дослідному дитячому будинку Я. Перше комерційне училище в м. Дослідження колективної поведінки дітей раннього віку у спадщині О. Зміст: Ботаніка як наука про рослини. Наведено географію рослин, дані про рослину клітину та рослинні тканини, морфологію вегетативних та генеративних органів, систематику рослин. У підручнику до кожного розділу розроблено і представлено практичне заняття. Значну увагу приділено лікарським рослинам, умінню їх визначати за джерелами, наведеними в підручнику. Рубрики: Економіка туризму Ключові слова ненормовані : географія туристичного попиту -- індустрія міжнародного туризму -- туристичні формальності -- туристичні ресурси -- статистика міжнародного туризму -- економіка міжнародного Анотація: У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку й механізми його регулювання. Їх можна використати і на уроках біології, природознавства, географії, екології. Задачі можуть стати в пригоді вчителям математики. Ігрові завдання для учнів 8-11 класів дані в кількох варіантах складності. Рубрики: Методика навчання природничо-математичних наук Ключові слова ненормовані : математика -- фізика -- біологія -- хімія -- географія України Анотація: У збірнику розміщено навчальні програми для класів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Матеріал призначено для поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних профільних навчальних предметів, формування навичок самостійної та науково-пошукової діяльності. Рубрики: Природознавство Ключові слова ненормовані : приодничо-наукове пізнання -- концепції астрономії -- сучасна фізика -- історія Землі -- географія -- кібернетика -- синергетика -- екологія Анотація: Викладено актуальні погляди на світ і природу, у доступній та логічній формі висвітлено закономірності розвитку науки, її місце в сучасній культурі та цивілізації, питання історії природознавства, його сучасний стан. Розглянуто найважливіші ідеї та перспективи розвитку природознавчих наук, які аналізують з позиції єдиних методів, у тому числі й основних положень філософії. Рубрики: Країнознавство - Корея Ключові слова ненормовані : історія Кореї -- Республіка Корея -- економіка Кореї -- система освіти -- національна символіка Кореї -- корейська писемність -- релігія корейців Анотація: Наведено базову інформацію, необхідну для правильного розуміння корейської культурної традиції та ментальності. Лінгвокраїнознавчий лексичний матеріал - географічні назви, імена видатних історичних діячів, назви реалій традиційного побуту страв, предметів одяг, архітектурних деталей тощо - подано в транскрипції та в оригінальному корейському написані. Детально викладено відомості про географію, історію, міфологію, релігії, свята та обряди, писемність, архітектурні пам'ятки старовини, національну символіку, народні розваги та мистецтва Кореї. Поряд із цим увагу приділено і сучасній Кореї: політичним подіям останіх років, системі освіти, тенденціям суспільного розвитку, економіці. Рубрики: Етнологія Ключові слова ненормовані : основи етнологічної школи -- основні теорії етносу -- етнічність -- класифікація етносів -- етногенез -- антропогенез -- етнічна ідентичність -- етнос і Анотація: В підручнику піднімаються питання про процеси антропогенезу і етногенезу, історичну багатогранність культур, роль етнічного фактора в еволюції світової культури, особливості етнічної самосвідомості, сутність етнічної ідентичності, форми і способи міжетнічної комунікації, причини етнічних конфліктів і принципи їх регулювання та вирішення. Для теоретичного узагальнення знань про етнос використані здобутки біології, географії, а також гуманітарних наук: історії, лінгвістики, етнографії, фольклористики тощо. Рубрики: Наукознавство - Словник Анотація: У словнику представлені найбільш уживані сучасні терміни з математики, фізики, техніки, геології, географії, астрономії російською мовою та їх українські відповідники. Рубрики: Історія географії - Персоналії Ключові слова ненормовані : історія географії -- мандрівники Анотація: Ця книга - третя книга етюдів про великих мандрівників. Перша і друга вийшли в 1984 і 1988 роках. Автор, використовуючи маловідомі архівні документи, змальовує нелегки, часом драматичні долі людей, котрі присвятили своє життя дослідженню та вивченню суходільних і морських обширів планети Земля. Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія Україна Ключові слова ненормовані : рослинність України -- високогірна рослинність Карпатської гірської системи -- географія рослин -- фітогеографія Анотація: Дана монографія відкриває одинадцятитомну серію монографічних оглядів рослинного покриву України. Подано фітоценотичну, екологічну та географічну характеристики синтаксонів високогірної рослинності. Всього описано 51 синтаксон рангу асоціації, які належать до 25 союзів, 19 порядків та 14 класів. Викладено порівняльну характеристику синтаксонів на підставі діагностичних видів. Відображено динамічні осбливості рослинності високогір'я та виконано порівняльний аналіз її синтаксономії в складі рослинного покриву Карпат. Рубрики: Ботаніка Ключові слова ненормовані : ботаніка -- екологія рослин -- географія рослин -- фітогеографія Анотація: Подано відомості про будову і розвиток вегетативних та генеративних органів рослин, систему рослинного світу, а також екологічну характеристику основних систематичних груп рослин. Пропонуються лабораторні роботи з основних розділів ботаніки. Рубрики: Ботаніка Ключові слова ненормовані : ботаніка Анотація: У навчальному посібнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функції клітини, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології. Рубрики: Ботаніка - Вищі рослини Україна Ключові слова ненормовані : рослини Середнього Придніпров'я -- вищі рослини -- судинні рослини Черкащини -- судинні рослини Київщини -- географія судинних рослин Анотація: Дана публікація складена на основі фактичного і діагностичного матеріалу, зібраного авторами в процесі виконання планової тематики кафедри вищих рослин та на матеріалах, запозичених з літературних джерел і гербарних фондів і є певним підсумком багаторічного дослідження колективу кафедри ботаніки Київського університету ім. Шевченка флористичного аспекту рослинного покриву Середнього Придніпров'я. Шевченко ; за ред. Визначення побудовано за тематичним принципом і включає 10 модулів. Зміст і структура кожного модулю підпорядковані цілям навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності: читаню, аудіюванню, говорінню, письму. Сучасні автентичні тексти для читання та аудіювання, вправи, розроблені на їхній базі, сприяють продуктивному засвоєнню змісту професійної тематики, допомагають формуванню не лише необхідних навичок професійного спілкування, а і розвитку креативного мислення студентів. Кияк ; за ред. Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія Україна Ключові слова ненормовані : рідкісні рослини -- ендемічні рослини -- реаліктові рослини -- види рослин -- біогеографія -- географія рослин Анотація: Наведено результати досліджень внутрішньо- та міжпопуляційного різноманіття рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин, які ростуть у різних природних еколого-ценотичних умовах, і зазнають впливу антропогенних чинників. Розглядається значення внутрішньопопуляційного різноманіття для забезпечення адаптаційних потенцій популяцій, їхньої життєздатності та еволюції. На основі даних про внутрішньопопуляційне різноманіття виділені популяції видів, які потребують охорони, або такі, для забезпечення життєздатності яких необхідно застосувати комплекс заходів, спрямованих на відновлення їхнього базового стану. Рубрики: Історія української літератури Ключові слова ненормовані : література української діаспори -- модернізм -- сучасна українська проза Анотація: Книжка американсько-української поетки, перекладачки, літературного критика і літературознавиці д-ра Марії Ревакович містить вибрані статті й есеї, написані протягом двох останніх десятиліть і присвячені переважно феноменові Нью-Йоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та проблемам творення ідентичності в літературі часів Незалежності. У першій частині поезію Нью-Йоркської групи - і цілого гурту загалом, і окремих його учасників, насамперед Емми Андієвської, Патриції Килини та Богдана Рубчака, - розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літературного процесу еміґраційного та материкового , так і західного модернізму. У другій частині проаналізовано окремі явища української літератури минулого і нинішнього століть, від раннього модернізму декадансу до постмодернізму, з перспективи ґендеру, географії, мови та ідентичностей. Більшість пропонованих тут розвідок українською мовою виходить у світ уперше; переклади заавторизовано, переглянуто й виправлено.???????? Рубрики: Черкащина - Історія Ключові слова ненормовані : краєзнавчі дослідження юних краєзнаців Черкащини -- жінка в історії України -- Ружинський Б. Число 4 присвячено публікації тез фіналістів Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН 2003 - 2011 років в історико-географічному відділенні, число 5 - публікації краєзнавчих досліджень переможців Першого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини, число 6 - публікації краєзнавчих досліджень переможців Другого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини. До збірника увійшли краєзнавчі дослідження учнів-членів Малої академії наук України, які підготували свої роботи на конкурс-захист МАН в десяти секціях трьох відділень: історії та географії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства. Зміст: Класові соціально-економічні причини колонізації південної окраїни Московської держави за доби торговельного капіталу московською та польською метрополією. Багалія з теми, яка є центральною в його творчості і присвячена історії залюднення Слобожанщини. Незважаючи на час і обставини її написання, вона залишається справжньою енциклопедією відомостей з історичної географії, історичної демографії та історії заселення краю, який і досі належним чином не вписаний в сучасний український історичний наратив. Рубрики: Екологія рослин Ключові слова ненормовані : рослинність -- рослинність скель -- рослинність пісків -- рослинність пустищ -- високогірна рослинність Українських Карпат -- синатропна рослинність -- географія рослин Анотація: Данний навчальний посібник присвячений аналізу особливостей рослинних угруповань різних типів рослинності, зонально-екологічним закономірностям поширення їх відмін по зонах України та відтворенню еколого-флористичних закономірностей поширення синтаксонів рослинного покриву України. Посібник побудований по типу хрестоматії з фітоценології, як її основного структурного розділу по характеристиці рослинності України. Описуються біоморфологічні знаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв'язки, вплив антропогенного фактора, господарче, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення видів. Уперше наведено оригінальну біологічну та екологічну інформацію для 97 видів плауноподібних, папоротеподібних та голонасінних, що природно зростають в Україні. Вміщено рисунки та картии поширення цих рослин, вказана основна література. Рубрики: Ботаніка - Екологія рослин Ключові слова ненормовані : систематика рослин -- охорона рослин -- географія рослин -- фітоценологія -- фітогеографія Анотація: В черговому третьому томі оригінального видання дається характеристика видів порядку Caryophyllales: родин Caryophyllacae, Nyctaginaeceae, Molluginaceae, Cactaceae та Portulacaceae, що трапляються в природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв'язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 220 видів. Вміщено рисунки та карти поширення цих рослин на території України, вказані основні літературні джерела. Рубрики: Ботаніка - Вищі рослини Ключові слова ненормовані : географія рослин -- флора і антропогенний фактор -- рідкісні види рослин -- регіональні ботанічні дослідження -- види флори межиріччя Анотація: Монографія є результатом флористичних досліджень у південній частині межиріччя Дністер - Тилігул. Відображає сучасний стан флористичного покриву, а також містить інформацію про більш ранні знахідки в регіоні. Види рослин наводяться відповідно до сучасної ботанічної номенклатури, згадуються їх поширені синоніми. У конспекті відображені географічна та біоморфологічна характеристики видів, еколого-ценотична приуроченість, господарське значення видів, їх гідроморфи тощо. Відповідно до сучасних уявлень вказується відношення видів до антропогенного фактора. Рубрики: Освіта середня - Школознавство Ключові слова ненормовані : мови -- кабінет українознавства -- кабінет інформатики -- кабінет фізики -- кабінет хімії -- кабінет географії -- кабінет математики -- кабінет біології Анотація: У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Авторський колектив включає дослідників з України, Бразилії та Канади, які представляють різні наукові дисципліни - історію, соціальну й етнічну географію, культурну антропологію, лінгвістику, етнологію та фольклористику. Рубрики: Економіка регіональна Ключові слова ненормовані : управління регіональним управління -- регіональні економічні комплекси -- просторово-економічна організація -- еколого-економічна характеристика економічних районів -- економічна Анотація: У підручнику розкрито сутність, предмет і об'єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник. Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії. Рубрики: Історичні дисципліни - Джерелознавство Ключові слова ненормовані : радянська історіографія -- палеографія -- метрологія -- нумизматика -- сфрагістика -- емблематика Анотація: У збірнику вміщено статті з джерелознавства, історичної географії, палеографії, метрології, нумізматики, сфрагістики, емблематики, в яких підводяться підсумки наукових досліджень, а також розглядаються нові, ще не розроблені в радянській історіографії, питання. Фахове середовище природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Расширение и развитие педагогического опыта А. Макаренко на основе успешной деятельности трудовой колонии имени М. Горького : 1925 - 1928 гг. Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія Україна Ключові слова ненормовані : природні луки України -- флора України -- гірські луки -- заплавні луки -- класифікація луків -- географія рослин Анотація: У монографіїї висвітлено історію вивчення лук Української РСР, закономірності поширення їх на території республіки, питання класифікації, походження, подано геоботанічну характеристику суходільних, низинних, гірських і заплавних лук. Наводиться господарська оцінка лук і шляхи їх поліпшення та раціонального використання. Розрахована на геоботаніків, спеціалістів сільського господарства, викладачів і студентів сільськогосподарських вузів. Рубрики: Дидактика середньої школи - Домашні завдання 9 кл. Анотація: Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Також збірка містить реферати з основ правознавства, історії, географії, ОБЖ, твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури. Цей роман має багато нашарувань, сюжетних колізій і героїв. Його часовий простір: від середини 70-х до наших днів, його географія - Київ, українська провінція, Росія, Чорногорія, зрештою - Америка. Але головна ідея така: велике щастя або велика трагедія може початися з найменшої деталі, з гудзика, який так легко загубити, а потім шукати все життя... Це роман про любов, вірність, зраду. Про те, що ніколи не варто оглядатися назад, а цінувати те, що існує поруч із тобою - сьогодні і назавжди. А можливо, цей роман про... України приватної форми власності, Нац. Інтертекстуальна природа драматургії М. Рубрики: Історія України - Доба скіфсько-антична Ключові слова ненормовані : скіфська історія -- географія Скіфії -- культура народів Скіфії -- сарматська доба -- походження сарматів -- сармати -- політична історія сарматів Анотація: Кожний том цього 15 - томного видання має однакову структуру і приблизно однаковий обсяг. Деякі томи охоплюють цілі століття, інші присвячують кільком рокам. Адже поді сивої давнини ми знаємо незіставно гірше, ніж історію Останніх століть. До всього, новітня історія викликає у громадськості більший інтерес, що цілком зрозуміло. Нарешті, в історії України є короткі періоди, що характеризуються справді революційними змінами. Зміст: Основні процеси,що впливають на автореабілітацію наземних екосистем та їх компонентів. Наведено аналіз чинників,що впливають на стан радіаційно забруднених наземних і водних екосистем. Викладено основні положення теорії автореабілітації екосистем,що зазнали радіонуклідного забруднення. Визначено головні супутні процеси,їхні критерії та швидкість. Рубрики: Довідкові видання - Довідник з історії Анотація: У пропонованому довіднику подано основні відомості з всесвітньої історії та історії України, в стислій та доступній формі охоплюється фактичний та теоретичний матеріал від найдавніших часів до сьогодення. Міститься інформація з правознавства, політології, економіки, демографії, історії культури, географії тощо. Крім того, словник містить багатий біографічний матеріал. Рубрики: Довідкові видання - Словник прізвищ Ключові слова ненормовані : словник закарпатських прізвищ -- історико-етимологічний словник -- походження прізвищ Анотація: Розглядаються загальні питання теорії прізвища, історія становлення цього феномену та специфіка функціонування родових назв в Українських Карпатах. Аналізуються мовний та правовий статуси прізвища, глобальні національні, регіональні ознаки прізвищевих назв, їх варіантність, лексичне значення, морфемна будова, функції прізвищевих форматів, принципи етимологізування, правопис, вимова та відмінювання прізвищ. Подаються всі прізвища, які функціонували на території Закарпатської області в перші повоєнні роки і тепер функціонують як прізвища корінних українців понад 11500. Крім правописних, орфоепічних та граматичних настанов, біля реєстрового прізвища наводяться нинішня його географія побутування з точністю до села, перші фіксації прізвищевої назви в давніх документах Карпатського регіону, дані про соціальний статус засновника роду. Статті завершуються етимологічною довідкою щодо походження прізвища, його початкової форми та допрізвищевого значення. Додається інверсійний покажчик прізвищ. Вивчаємо світ, навчаємося англійської! Цей роман має багато нашарувань, сюжетних колізій і героїв. Його часовий простір: від середини 70-х до наших днів, його географія - Київ, українська провінція, Росія, Чорногорія, зрештою - Америка. Але головна ідея така: велике щастя або велика трагедія може початися з найменшої деталі, з гудзика, який так легко загубити, а потім шукати все життя... Про те, що ніколи не варто оглядатися назад, а цінувати те, що існує поруч із тобою - сьогодні і назавжди. А можливо, цей роман про... Рубрики: Історія Сходу Ключові слова ненормовані : передарійська доба -- Елам -- історія Партії -- географія Ірана -- персидська рукопис Анотація: До тому включено раніше не друковані історичні та літературознавчі праці Кримського А. Вони стосуються давньої історії Ірану і середньовічної класичної перської літератури. Рубрики: Історія України - Запорізька Січ Ключові слова ненормовані : острів Хортиця -- історичні пам'ятки Хортиці -- стародавні святилища Хортиці -- скіфські часи -- козакування -- князь Святослав Ігоревич Анотація: Книга є своєрідним для всіх, кому не байдужі історичне минуле і сучасний стан острова Хортиці як колиски козацтва України. Аналізується географія, ландшафт і людська історія через вимір такого суспільно-історичного буття як козаччина. Рубрики: Географія - Енциклопедія Україна Анотація: Третій том ГЕУ вміщує близько 2500 статей про природу й господарство України, її населені пункти, про охорону природи, а також із загальних питань фізичної та економічної географії. Рубрики: Краєзнавство історичне - Історія Київщини Ключові слова ненормовані : татарська доба -- київські князі -- київська магдебургія -- історія київської землі -- київські міфи -- Києво-Печерський літописець Веніамін Анотація: Публікація являє собою збірку статей, присвячених різноманітним аспектам історії Києва й київської округи у XIII-XVII ст. У книзі розглянуто політичні відносини у регіоні, еволюцію місцевої князівської традиції, запровадження магдебурзького права у середньовічному Києві, проблеми історичної географії Київщини, роль Києва у політико-ідеологічній боротьбі кінця XV-XVI ст. Рубрики: Довідкові видання - Словник-енциклопедія Анотація: Словник-енциклопедія містить близько 25 тисяч статей, 3200 ілюстрацій, фото, карт, схем, таблиць. Найновіші факти, історія та сучасність, наука і техніка, культура і спорт, географія та медицина, персоналії та реалії, Україна і світ. Підготований на основі міжнародного проекту EUROPEDIA. Рекомендований МІнІстерством освІти І науки УкраЇни. Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови Анотація: Вперше в історії української лексикографії словниковий матеріал дозволив комплексно охопити слово як одиницю мови, вповні розкрити мовне багатство української мови. До опорних слів дібраний матеріал з низки розділів української мовознавчої науки - граматики, етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексикології тлумачення, синомія, антонімія, ономія, паронімія та фразеології. Крім того, кожна словникова стаття містить переклад слова російською мовою. Рубрики: Ботаніка - ЕКологія рослин Ключові слова ненормовані : фітоценологія рослин -- біоморфологія рослин -- види рослин -- флора України -- географія рослин Анотація: В черговому томі оригінального видання дається характеристика видів родин Aristolohiaceae, Nymphaeceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Hypecoacceae, Fumariaeace, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urscaceae, Fagaceae, Detulaceae та Corylaceae, що трапляються в природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв'язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 192 видів. Вміщено рисунки та карти поширення цих рослин на території України, вказані основні літературні джерела. Волохокрильці Insecta, Trichoptera долини р. Їздці апантелеси Hymenoptera, Apanteles плодових садів с. Вивчення алелопатичного впливу калини звичайної Viburnus opulus L. Стратиграфічні та геоморфологічні пам'ятки природи Правобережжя р. Хімічні показники якості води та донних осадів р. Гідрохімічні показники якості води джерел м. Рубрики: Освіта вища - Інновації у вищій освіті Ключові слова ненормовані : учитель початкової школи -- інтерактивна технологія -- учитель сільської школи -- педагогічне краєзнавство -- учитель географії Анотація: У посібнику висвітлено сучасні концепції розвитку вищої освіти щодо застосування інноваційних технологій при підготовці сучасного вчителя у ВНЗ; розкрито зміст, форми, методи освітньої діяльності в цьому напрямку та зазначено умови її реалізації. Посібник складається з розділів, що мають теоретичний і практичний зміст. У ньому подано програми для спецкурсів, а також визначено теми для практичних занять і самостійної роботи. Рубрики: Мова українська Ключові слова ненормовані : рельєф місцевості -- топоніміка -- народна етимологія -- значення назв поселень Черкащини Анотація: Розділи книжки сформовані за своєрідними значеннями основ назв поселень. І саме вони розповідають нам про географію та історію Черкащини. Це назви, в основі яких - найменування особливостей рельєф, назви рік, рослин, тварин; це слова,які є свідками історії, суспільного життя нашого народу, розвитку виробництва, торгівлі, побуту та інше. За допомогою таких назв поселень створюється своєрідна, наче мозаїчна, картина життя наших предків,де кожен камінчик мозаїки зберігає в собі часточку минулого, далекого і близького. Окрім назв поселень книжка дає пояснення і частини гідронімів ставки, річки, криниці та особливостей рельєфу гори, урочища, яри. Всього автор - відомий на Черкащині педагог і краєзнавець Микола Щербина пояснив більш 360 топонімів Черкащини. Викладені теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження якості життя населення з розкриттям сутності даної наукової категорі з позицій геосистемного підходу та основних положень концепції сталого збалансованого розвитку. Розкрито соціальну сутність урбанізації та її особливості в Україні. Виявлено роль значимих факторів впливу на формування якості життя населення в регіонах України - суспільно-географічного положення, урбанізаційної структури, особливостей прояву глобалізаційних тенденцій. Проведено типізацію регіонів України за специфікою формування якості життя населення. Визначені пріоритетні напрями покращення якості життя населення в різних типах регіонів України і розкрито передумови формування політики якості життя населення в Україні з урахуванням сучасних проблем перехідного періоду і проникнення постіндустріальних тенденцій. Окремі тексти і вправи вибірково можуть бути використані на 2 - 3 курсах першого фаху на заняттях з практики мови, а також на 4- 5 курсах, де німецька мова вивчаєтьс як другий фах. Матеріали книжки будуть служити корисним довідником для вчителя німецької мови середніх навчальних закладів. Мета посібника - всебічно сприяти розвитку у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, активізації мовних навичок та комунікативних умінь. Навчальний посібник містить такі теми: німецька мова, історія, географія, адміністративний поділ, міста, економіка, державний устрій, культура, література і освіта Федеративної Республіки Німеччина. Шевченка, Львівського відділу Українського географічного товариства, Українського товариства грунтознавців, члена робочої групи з Держстандарту екологічної освіти Міністерства освіти і науки України, а також бібліографію праць ученого. Підручник з англійської мови. Рубрики: Мова англійська Ключові слова ненормовані : уроки англійської мови Анотація: Підручник включає дев'ять ситуативно-тематичних циклів уроків, які присвячені астрономії, географії, історії англомовних країн та України. Невід'ємною складовою кожного циклу є текст-полілог, що слугує як зразок активного використання лексичних одиниць в сучасному мовленні в процесі обговорення проблемного питання на уроці. Кожен цикл включає комунікативні вправи в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Мова у підручнику розглядається як засіб спілкування для роботи в парах і групах, не включаючи особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Рубрики: Економіка світова - Глобалізація світової економіки Ключові слова ненормовані : міжнародна спеціалізація виробництва -- міжнародна торгівля -- глобалізація і Україна -- населення планети -- міграція робочої сили -- науково-технічна Анотація: Навчальний посібник стисло висвітлює стан, проблеми та основні тенденції розвитку світової економіки на сучасному етапі. Основними інформаційними джерелами для написання книги були англомовні публікації. Англо-український глосарій містить понад 300 термінів. Рубрики: Екологія Ключові слова ненормовані : екоменеджмент -- екоаудит -- екологія людини -- соціальна екологія -- еклогічне моделювання -- екологічна географія -- еклогічна криза -- міжнародний екологічний рух Анотація: Розглядається основні поняття і закони сучасної екології, структура та етапи розвитку біосфери, основні закономірності функціонування екосистем. Детально аналізуються глобальні екологічні проблеми, що потребують невідкладного вирішення, основні антропогенні чинники деградації біосфери та джерела хімічного й радіаційного забруднення довкілля, їх вплив на якість життя і здоров'я людини. Висвітлюються принципи раціонального природокористування та охорони довкілля, зв'язок стану довкілля із соціальними проблемами людини і суспільства, основи екологічного менеджменту та аудиту. Розкривається важливість еклогічного виховання, освіти та культури населення у вирішенні еклогічних проблем. Значна увага приділяється діяльності міжнародних природоохоронних організацій, міжнародним конференціям та основам міжнародного екологічного права. Рубрики: Мова англійська Ключові слова ненормовані : географія англійською мовою -- фізика англійською мовою -- хімія англійською мовою -- геологія англійською мовою -- граматика англійською мовою Анотація: Підручник знайомить з особливостями наукової та ділової мови, допомагає набути навичок та вмінь, необхідних у спілкуванні. Система граматичних та лексичних вправ сприяє ефективній підготовці до складання іспиту TOEEL. Книга містить країнознавчу інформацію, зокрема про життя студентів та систему освіти англомовних країн. Рубрики: Релігієзнавство - Теорія релігії Ключові слова ненормовані : географія релігії -- первісні форми релігії -- фетишизм -- тотемізм -- анімізм -- магія -- табу -- шаманізм -- етнічна релігія -- регіональна релігія Анотація: У книзі представлено великий і цікавий фактичний матеріал з теоретичних проблем і основних напрямів академічного релігієзнавства, історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічних і регіональних, світових, нових релігійних рухів, а також язичницьких вірувань давніх слов'ян і християнства в Україні. До кожної теми дібрано уривки зі священних текстів, карти й ілюстрації, складені питання, проблемні завдання, тести. У книгу вміщено короткий релігієзнавчий словник та короткі відомості про найбільш поширені релігії минулого і сучасності. Серія 16 Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Вип. Методична підготовка вчителів іноземних мов в історії вищої педагогічної освіти в Україні 1805-1920 рр. Позиції шкільної географії в 1970-80-ті рр. Форми та методи мистецтвознавчої освіти студентів у Харківському університеті XIX - поч. Alternative tourism: what alternative? Экологические экскурсии в условиях крупного города на примере ул. Ставлення українських радикал-демократів до Голови Директорії Української Народної Республіки С. Змушені воювати Полтава, 6 грудня 2011 р. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини: історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цикавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, Полтавського краю. Селянські промисли на Слобожанщині в 60 - 70-х рр. Ринкова еволюція селянського господарства Харківської губернії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Благодійні установи для дітей у Харкові друга половина ХІХ - початок ХХ ст. Розвиток селянського руху в Харківській губернії за доби Української Держави квітень-грудень 1918 р. Передумови консолідації консервативних сил Харківської губернії вересень 1917р. З історії харківської медієвістики в 60-х - першій половині 80-х рр. Стан шкільних приміщень початкової школи Харківщини у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Проблеми становлення системи місцевих органів влади і управління Харківської губернії за часів Гетьманату П. Заснування та діяльність інституту крайових інспекторів з охорони пам'яток матеріальної культури на Харківщині 1926 - 1932 рр. Становлення німецької історичної школи в політекономії др. Регіональна історія Чернігівщини в контексті підручника Ф. Становлення національно-демократичних громадських об'єднань на сході України 1989 р. Форми та напрями благодійної діяльності підприємців Бахмутської повіту другої половини ХІХ ст. Розвиток геодезичної освіти в Україні. Радянське підпілля на півдні Одещини у боротьбі проти румунського окупаційного режиму 1941 - 1944 рр. Фінансова діяльність органів міського самоврядування на прикладі Чернігівської губернії в 70-ті рр. Організація та діяльність дошкільних дитячих закладів в українському селі в першій половині 20-х років ХХ ст. Керівництво зовнішніми міграціями в Донбас в 1946 - 1947 рр. До питання про теоретико-методологічні засади дослідження Полтавської битви 1709 р. Штрихи до біографії Ф. Участь населення у виборчих кампаніях як критерій визначення його довіри до дій органів державної влади на прикладі виборів у Харківській і Воронезькій губерніях у 1924 р. Система краєзнавчої підготовки майбутніх учителів у педагогічних навчальних закладах України 20-ті рр. Висвітлення проблематики освітньої діяльності Львівського єзуїтського колегіуму у 1648 - 1700 рр. Шевченківський національний музей-заповідник у Каневі у формуванні етнічної свідомості українців 1925 - 2005 рр. Деякі аспекти сучасної історіографії про кам'яновугільну та металургійну промисловість Донецько-Придніпровського економічного регіону кінця ХІХ - початку ХХ ст. З історії краєзнавства Сумщини періоду німецької окупації 1941 - 1943 рр. Земське сільськогосподарське музейництво в Харківській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Українське краєзнавство в Російській імперії остання третина ХІХ ст. Людина творчого вогню: вчитель Н. Педагогічна діяльність Гуто Штейнгауса у Львівському університеті 1917-1941 рр. STS, куди поділи Economics? Матеріальний світ у неоромантичній концептуалізації Липинського В. Роль історичного контексту в методології досліджень над джерелами матеріальної культури на прикладі віднайдених у Гданську артефактів, які представляють постать св. Древнерусский город как культурная проблема. Галичина як проблема географічної інтеграції: місце коронного краю на ментальних картах у німецькій та австрійській географії XIX - початку XX ст. Культурний простір українського панського маєтку межі XIX-XX століть: трансформації матеріально-духовного наповнення на матеріалі садиби О. Речі, реципрокції і неформальні ієрархії в соціальних процесах українського степового порубіжжя XVI-XVIII ст. Предметний світ городянина на рубежі XIX-XX ст. Убить икону: визуальное мышление крестьян и функции царского портрета в период кризиса карнавальной культуры 1914-1917 гг. Материальное измерение жизни советского человека 1920-х гг. У світі речей історика-колекціонера Д. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін. Сім'я як соціальний інститут у соціально-педагогічних поглядах Я. Представлено сучасні погляди на формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів, учителів, соціальних працівників, економістів, фахівців цивільного захисту. Обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до навчання і виховання студентів у сучасному освітньому просторі. Висвітлено умови, методи, технології засоби підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Наукові статті рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-педагогічною проблематикою. Доля російської археографії в Україні до постановки проблеми на прикладі XIX ст. До атрибуції окремих графічних творів Т. Шевченкіана на шпальтах періодичних видань Півдня України у другій половині XIX ст. Шевченка в епістолярній спадщині А. До історії Звенигородського музею імені Тараса Шевченка: лист Софії Терещенко до Михайла Грушевського 1928 р. Історія однієї шевченкової легенди 1928 р. Розрахунки з розчинами Програма курсу за вибором з хімії для учнів 9 кл. Батьки і діти, діти і батьки... Обгрунтовано модель профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку особистості учня на рівні психологічного супроводу навчання, виховання і профорієнтаційної роботи, організації методичної, навчальної, виховної роботи. У збірнику широко представлено навчально-методичне забезпечення процесу навчання і виховання: програми курсів за вибором, міні-підручники для вивчення окремих тем курсів, розробки уроків та виховних заходів. Роль християнства в житті українського народу. Осередок Українського Історичного Товариства ім. Грушевського при Волинському державному університеті ім. Світовий Конгрес Вільних Українців: основні віхи суспільно-політичної діяльності до 1991 р. Розвиток національної свідомості українців ХХ ст. Окупація Криму німецькими військами у 1918 р. Соціально-економічні та політичні передумови переселенських акцій в Україні в кінці ХYІІІ на початку ХІХ ст. Український національно-визвольний рух друга половина 1950-х - 80-ті рр. Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори 1921 - 2000 рр. Політичне становище українського населення правобережжя на зламі ХYІІІ - ХІХ ст. Еволюція аграрних відносин на Буковині у пореформенний період 1848 - 1914 рр. Літературно-мистецька інтелігенція Буковини друга половина 40-х - поч. Український молодіжний рух на Буковині на початку ХХ ст. Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. Питання Буковини у російсько-румунських стосунках 1914 - 1916 рр. Українсько-білоруське громадянське спілкування у Вільнюсі 20 - 30-х років ХХ ст. Підприємницька діяльність Льва Сапєги в 40-70-х роках ХІХ ст. Значення Ісаковецької митниці у зовнішній торгівлі південно-західного краю другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Основні форми селянської кооперації на Буковині кінець 80-х років ХІХ - початок ХХ ст. Заснування та деякі аспекти діяльності Українського наукового товариства в 1907-1914 рр. Австро-турецьке прикордонне розмежування на Буковині за Баламутівською конвенцією 2 липня 1776 р. Участь українців у хрестових походах у південно-східну Прибалтику та на Близький Схід у ХІІ - ХІІІ ст. Підготовка організацією українських націоналістів військового повстання проти радянської влади у західних областях УРСР 1939-1941 рр. Інтелігенція в українізаційних процесах 20-ті роки ХХ ст. Хлібозаготівлі і голод 1932-1933 рр. Місце карпатоукраїнського фактора в центрально-європейській передвоєнній кризі 1938-1939 рр. Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії др. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. Невідоме джерело про східногалицьке питання 1919-1920 рр. Аграрна політика гетьмана української держави П. Перша з них присвячувалася історії виникнення Українського Історичного Товариства та аналізові його діяльності. Друга секція займалася актуальними проблемами української історичної науки, зокрема розглядалися питання вітчизняної історії та історіографії та джерелознавства. Хакерська субкультура у просторі міфу. Окремі аспекти звертання до орнаменту в науковій літературі XiX - XX ст. Ідеї народності в творчості К. Питання морального виховання у поглядах В. Діти Індиго - майбутнє нашої планети? Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини XVIII ст. До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Як управляти шкільною освітою? Учнівські проекти в реалізації права дитини на вільне висловлювання. Адаптоване втілення досвіду для побудови справді демократичної успішної школи, застосування спеціальних інтерактивних методик, покликаних розвинути творче, активне, критичне мислення в учнів, а також використання нових комунікативних підходів у навчанні і вихованні-зміст цього видання. Нова роль НАТО в Європі? Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. У книзі вміщено статті його колег-науковців, у яких розглядаються важливі аспекти вивчення історичних, філологічних і політичних питань в царині сходознавчої тематики. Зміст: Природа та географія України. Сутність педагогічної діяльності І. Народно-національний грунт у формуванні особистості школяра до вивчення творчості А. Дитячі народні іграшки Переяславщини кін. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін. Особливості авторської школи О. Дитячі обереги у східних слов'ян VI-XIII ст. Роль интертекстуальных референций в жанровой структуре историософской символистской драмы Д. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилогого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. Комплектування ЦДКФФА України ім. Неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавства? Особливості археографії в першій половині XIX ст. Архівна україніка в державних архівах Берліна: документи стосовано політики Німеччини в українському питанні 1913-1918 рр. Комплекс документів Київської казенної палати з історії монастирської власності в Україні у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. Джерела з історії Пласту на Волині в Другій Речі Посполитій 20-30-ті рр. Нормативна база діяльності одеських музеїв у 1825-2003 рр. Географія походження львівських міщан 1405-1727 рр. Український національний рух в Російській імперії на початку XX ст. Будапешт, 15-20 жовтня, 2005 р. Про місце вручення гетьманських клейнодів Б. Хмельницькому 19 квітня 1648 р. Господарчі будівлі Верхнього Салтова друга половина ХVII — початок ХVIII ст. Колекція пізньосередньовічних кахлів з с. З історії Спасо—Преображенської церкви міста Чигирин кінець ХVІ — ХVІІІ ст. Козацьке кладовище XVII ст. Запорізька Січ в контексті міжнародних відносин у XVII ст. Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти XVI — перша половина XVII ст. Вихідці з сотенної козацької старшини в повітових судово-адміністративних установах Київського намісництва 80-х рр. Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст. Розвиток торгівлі на Київщині в кінці ХVІІІ ст. Рукописні історичні збірники Лівобережної України-Гетьманщини XVIII ст. Городище доби пізнього середньовіччя в с. Парки софіївка та олександрія в контексті розвитку європейського паркобудування кінця XVIII ст. Польськомовний фонд НБУВ як унікальний історіографічний ресурс з історії формування козацького стану на прикордонних територіях Північного Причорномор'я XVI-XVII ст. Події Національно-визвольної революції XVII століття на Уманщині у краєзнавчих розвідках Г. Межигірський намісник Феодорит Рудкевич 1722-1784 рр. Берестейсько-пинські говірки та писемні пам'ятки ХІV-ХVІІ ст. Польські запозичення в українських писемних пам'ятках XVI - XVII ст. Адвербіальна транспозиція прийменниково-відмінкових форм у староукраїнських текстах XVI - XVIIІ cт. Мовний світогляд українських книжників XVI - XVII ст. З історії сходознавчих досліджень у Кримській АРСР: Поліна Яківна Чепуріна 1920-1930 рр. Охорона пам'яток мусульманської культури в Криму в 50-80-х рр. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках. Основні вимоги до професійної майстерності вітчизняних соціально-педагогічних кадрів 20 рр. Із досвіду орієнтації школярів на педагогічну професію у контексті співробітництва ВНЗ та школи 80 роки XX ст. Розвиток особистості дитини засобами естетичної педагогіки в освітній діяльності С. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання фізики та застосування засобів нових інформаційних технологій навчання фізики у шкільній та вузівській практиці. Як нам радикально реформувати освіту? Засновник однієї з перших авторських шкіл на селі, Л. Яка система оцінювання знань потрібна нашій області? Використання елементів модульно-розвивальної системи навчання. Як живеш, малокомплектна школо, в глибинці? Геоботанічні дослідження із застосуванням концепції сігмасоціації. Трансформація структури річкової мережі басейнової геосистеми р. Проблеми етнічного складу доарійського Ірану у праці А. Китаєзнавчі студії в Україні на початку XX ст. Причина приглашения д-ра А. Вплив вертикальної зональності на мінливість деяких морфологічних показників Cеrasus avium L. Насінна продуктивність популяцій Leucojum vernum L. До вивчення систематики Erythronium dens-canis L. Динаміка ареалу граба Carpinus betulus L. Фітоценотична характеристика угрупувань з участю Galanthus nivalis L. Розвиток різних типів пагонів та цвітіння Ouercus robur L. Продуктивність та урожай насіння Lotus corniculatus L. До систематики та географії видів роду Сolchicum L. Інтродукція Eleusine coracana L. Опікунсько-виховна функція навчальних закладів освіти України в контексті наукового доробку Б. Безперервна педагогічна освіта у Галичині 1920-1930 рр. Основні напрямки діяльності О. Форми організації фізкультурно-спортивної роботи в школах на західноукраїнських землях 1919-1939 рр. Зміст: Освіта як життєва потреба. Філософія освіти США Ключові слова ненормовані : Філософія освіти Анотація: Праця відомого американського філософа й педагога Д. Д'юї вже стала класичним підручником для багатьох поколінь студентів Західних університетів. Автор окреслює головні завдання освіти, розглядає її суспільні й культурні функції, вказує на роль мислення, досвіду, дисципліни, праці і гри в освітньому процесі. Освіта, на думку автора, має бути переусім демократичною. Її основне призначення- не тільки давати знання, а й формувати моральну та суспільну позицію учнів. Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів на матеріалі творів В. Чи можна управляти навчальним процесом за допомогою оцінок? Словотвірні особливості зоологічних назв на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927-1928 рр. Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові XVI-XVII ст. Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII-XVIII ст. Термінологічна лексика в барокових проповідях XVII ст. Педагогічний талант та педагогічне чуття О. Польська педагогічна наук 20-40-х рр. Зміст: Археологія, історія, географія, статистика. Коли виникла писемність у східних слов'ян? Вчімося ставлення до слова! У якій формі вжити присудок? Коли вживаються слова стержень, стрижень? За нормативність усного мовлення! Публікуються відповіді на запитання читачів про походження, значення і вживання слів і виразів. Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру за методикою В. Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації 1959-1991 рр. Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 11 квітня 2013 р. Хмельницького, ННІ іноземних мов. Розвиток та напрям діяльності мережі художніх технікумів, профшкіл, студій у 20-30-х рр. Спільне та відмінне в педагогічних ідеях К. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам. Хмельницького, 2015 Зміст: Дячковав О. Територія України на картах Г. Боплана у XVII ст. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам. Археологічні дослідження на Хотинщині в 2000-2003 рр. Середньовічний літописний Губин в історії України XII-XIII ст. Військово-політичні події на Пониззі в XII-XIII ст. Український гетьманат наприкінці 50-х - в першій половині 60-х рр. Зовнішня політика Росії наприкінці XVIII - на початку XIX ст. Чисельність та етносоціальний склад населення міст і містечок Правобережної України наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. Урядова політика стримування міграцій з Правобережної України у другій половині XIX ст. Економічні питання у діяльності міських та земських органів самоврядування на початку XX ст. Аграрне питання в програмних документах і відозвах РУП-УСДРП на початку XX ст. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на національну вищу школу червень 1917 - січень 1918 р. Продовольча політика української держави П. Світова революція та Україна: конфлікти у керівництві КП б У 1918-1919 рр. Становище єврейських громад у добу гетьманату П. Діяльність ВЧК-ГПУ у ліквідації сіоністських організацій в середині 20-х рр. Заходи радянської влади по боротьбі із безробіттям в Україні у 20-ті рр. Динаміка змін національного складу сільського населення України 1898-2001 рр. З досвіду організації науково-дослідної роботи у Військово-інженерному інституті Подільської державної аграрно-технічної академії 1991-2000 рр. Організація та розвиток внутрішньої торгівлі Кам'янця-Подільського у XV-XVIII ст. Намісницький поділ Львівсько-Галицько-Кам'янецької православної єпархії на Поділлі в другій половині XVI-XVII ст. Вільні люди Волинської губернії XIX - початку XX ст. Форми розвитку ринкових відносин у Подільській губернії в першій половині XIX ст. До історії археологічних досліджень Є. Суспільно-політична діяльність римо-католицького духовенства на Поділлі 60-ті рр. XIX - початок XX ст. Вихідці із Австро-Угорської монархії на території Подільської губернії друга половина XIX - початку XX ст. Єврейський радикальний рух на Поділлі у 1905-1907 рр. Становлення й особливості діяльності сільських просвітницьких осередків Подільської губернії в умовах царської цензури 1906-1907 рр. Вінницьке повітове земство в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Особливості розвитку українського краєзнавства першої половини 20-х років XX ст. Діяльність спецслужб фашистської Німеччини на території Кам'янець-Подільської області в 1941-1944 рр. ЗУНР у зовнішній політиці Великої Британії в Центрально-Східній Європі січень 1919 р. Формування традиції демократичної ідеології громадянського суспільства в чеських землях в XIX - початку XX ст. Проблеми історії полабських і балтійських слов'ян в українській історіографії другої половини XIX ст. Поділля в науковій спадщині В. Розвиток капіталістичних відносин на Волині й Поділлі в першій половині XIX ст. Джуравського у становленні організаційних форм українського краєзнавства в середині XIX ст. Документи з фондів Російського державного історичного архіву - важливе джерело для вивчення промислового та ремісничого виробництва у містах і містечках Поділля наприкінці XVIII - у XIX ст. Василенка у фамільному архіві О. Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI - першої половини XVII ст. Творення святині: українофіли та Шевченкова могила в Каневі 1861-1900 рр. Марія Цуканова: штрихи до портрета. Полонізми у творах Осипа Турянського 1920-30-х рр. Йоганн Георг Коль і його мандрівка Україною 1837-38 рр. Сучасна російська історіографія про козацьку революцію 1648-57 рр. Конструювання образу Mu vs. Інший: чи можливі інакші шляхи усвідомлення своєї національної тожсамості? Україна та українці в білоруських підручниках з всесвітньої історії для середніх шкіл огляд публікацій 1996-2003 рр. Становлення і розвиток києвознавства кінець XVIII - початок ХХ ст. Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-30-х рр. Діяльність Центральної адміністративно-територіальної комісії по підготовці до переходу на триступеневу систему врядування у 1924 - 1925 рр. Територіальний розвиток київського Лівобережжя в ХХ ст. Виховне спрямування творів О. Вимоги до професійної підготовки вчителя в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Шевченка на продуктивних ідеях творчої спадщини В. Вплив мистецтва на людину. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. Візантія і хозари в Тавриці: панування чи кондомініум? Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р. Воєнний промисел запорозьких козаків перша половина XVII ст. Український відгомін битви європейської коаліції з Османами під Віднем 1683 р. Значення передсмертної сповіді та поховання за християнським обрядом у свідомості людей XVIII ст. Завершення війни з Османською імперією та вступ Війська Запорозького у протистояння з Швецією у недрукованих листах Івана Мазепи 1699 - 1700 рр. Записки іноземців XV - XVIII ст. Твардовського як джерело з історії України першої третини XVII ст. Зацікавлений читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по новому оцінюються з позицій сучасної історичної науки. Проблеми гуманітаризації математичної освіти в творчості О. Розвиток продуктивних ідей А. Сухомлинського в творчій спадщині О. Виховання дитини в шкільному колективі як першочерговий принцип педагогічної системи А. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін. Процеси одержавлення території Русі середини IX ст. Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні 1840-і рр. Діяльність громад на західноукраїнських землях у 1860-х рр. Наступальні операції Червоної армії на теренах України 1943-1944 рр. Болгарія: влада і закон 1918-1962 рр. Розвиток історичних досліджень і наукових інституцій в Україні 1990-х рр. Соціальна політика в Україні 1990-х рр. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні 1990-ті рр. Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку XXI ст. Товариства тверезості в українських селах Лівобережжя на початку XX ст. Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність Максима Славинського в еміграції 1920-30-і рр. Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою 1917-1922 рр. Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х рр. Ставлення до культурних цінностей мешканців Харкова в 1920-х рр. Населеність домогосподарств і структура родин Стародубського полку другої половини XVIII ст. Освіта єврейського населення Умані в XIX - на початку XX ст. Розбудова морського торговельного порту та соціальний розвиток Бердянська в другій половині XIX ст. Соціальна структура населення губернських міст України в 1920-1925 рр. Освітня політика щодо волинських німців у 1921-1939 рр. Зміни у складі населення Галичини друга половина 1950-х рр. Допоміжна служба Новослобідського козацького полку 1753-1764 рр. Капіталістична трансформація суспільства у Російській імперії на прикладі південноукраїнських губерній 1861-1917 рр. Вплив Столипінської аграрної реформи на продуктивність сільського господарства України 1906-1913 рр. Селянське самоврядування в Російській імперії за умов Першої світової війни 1914 - лютий 1917 рр. Місцева промисловість України в до- та післяокупаційний періоди Німецько-радянської війни 1941-1945 рр. Внесок населення Борислава у повоєнну відбудову економічного потенціалу міста 1944-1953 рр. Забезпечення товарами масового споживання мешканців сіл УРСР у другій половині 1940 - на початку 80-х рр. Болгарський напрям радянської пропаганди та Україна друга половина 1940-х рр. Особливості трансформації сільськогосподарського сектору на початку XXI ст. Україна - Туреччина: встановлення та розвиток міждержавних взаємин упродовж 1917-1920 рр. Білоруська політична еміграція в Чехословаччині 1921-1939 рр. Питання бановини Словенії в поглядах словенського політикуму 1937-1940 рр. Етнополітичний конфлікт КНР та Тибету кінець 1980-х рр. Модернізація політичної системи сучасного В'єтнаму 1986-2014 рр. Пошуки нових зовнішньополітичних пріоритетів Росії в 1991-1995 рр. Розробка теоретичних засад транскордонного співробітництва країнами Європейського Союзу 1949-2009 рр. Видання продовжує традицію публікації наукових матеріалів учених, викладачів і працівників провідних навчально-наукових установ з найбільш актуальних питань історичного розвитку України, Росії та країн Європи. Збірник дає можливість ознайомитися їз новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, методології історії, етносоціального, демографічного, культурного та духовного розвитку на різних історичних етапах як на українських землях так і поза їхніми межами. Перспективи розвитку регіональної рекреації та туризму на період 2010 р. З історії туризму на Тернопіллі: основні етапи розвитку XV - 30-ті роки ХХ ст. Зокрема, розглянуті питання таорії та генезису туристичного краєзнавства, туристичні ресурси, сучасний стан туризму та перспективи розвитку, види туризму, розбудова туристичних маршрутів, організація дозвілля та відпочинку, історія туризму та ін. Для наукових співробітників,викладачіввищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.
 86. Робочий зошит з математики 6 клас. Тематическое оценивание по природоведению, даже по такому предмету, как природоведение, ребятам предстоит выполнять тематические работы в трех вариантах. Неужели детям с дцп нельзя убить вирус. Есть ли смысл в таком случае. Социальное изменение- это переход социальных систем, общностей, институтов и организаций из одного состояния в другое. Даний посібник буде корисним для батьків, які хочуть перевірити рівень знань учнів, які вивчають географію О. Если терминологию можно выучить, то способность ею оперировать требует навыков логического мышления: умения сопоставлять и анализировать. RUR Вот нашел Учебник ориентирован на развитие мышления, творческих способностей школьников и является продолжением учебников математики для начальной школы автора.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Гдз зошит для практичних робт з "

Here you can reply to the paste above